· 

Optimaal kweken en houden van caridina garnalen

Inleiding

 

Caridina garnalen komen van oorsprong voornamelijk uit Azie, en komen voornamelijk voor in kleine waterlopen. Het water waar de garnalen van oorsprong in leven bestaat voornamelijk uit regenwater. Uit diverse metingen blijkt dat de geleidbaarheid erg laag is en de pH eveneens. Een pH van 5,5 en een geleidbaarheid van ca 100 - 200 microsiemens zijn waarden die regelmatig  gemeten worden.

Het kweken en houden van caridina garnalen is eigenlijk heel eenvoudig. Het enige wat we moeten creëren zijn waterwaarden zoals ze in de natuurlijke habitat ook zijn.  

Het belangrijkste in de kweek van caridina garnalen zijn dus de waterwaarden. Ideaal is een pH van 5,5 en een geleidbaarheid van 150 microsiemens. In de praktijk hebben we gemerkt dat met een pH tussen 5,0 en 6,2 en een geleidbaarheid van 200 - 300 microsiemens uitstekende kweekresultaten behaald worden.

Verder is natuurlijk een goede voeding erg belangrijk, deze bestaat in de natuurlijke habitat uit alg, micro organismen, dode organismen en plantenresten. Verder is het van belang dat we een stabiele leefomgeving creëren. 

 

Verderop in dit verhaal zal ik uitleggen op welke manier en met welke middelen Shrimpparadise haar garnalen kweekt.

 

Hoe creëer ik de optimale waterwaarden?

 

De basis voor het verkrijgen van de optimale waterwaarden is osmose water. Dit is water dat door een membraan (filter) geperst is waardoor nagenoeg alle stoffen dat in leidingwater zit er uit gefilterd wordt. Osmose water is dus eigenlijk puur water (100% h2o). Het belangrijkste dat uit het leidingwater wordt gehaald door het membraan filter is kalk. Kalk is een buffer dat de eigenschap heeft om de pH (zuurgraad) van water te verhogen. Doordat er geen kalk meer zit in het water is er dus geen buffer meer dat de pH kan verhogen. (Dit is essentieel om een pH van 5,5 te verkrijgen). Echter is puur osmose water niet geschikt omdat behalve het kalk ook alle andere mineralen zijn verwijderd. Het is dus nodig om weer mineralen toe te voegen. Hier voor zijn diverse mineraalzouten op de markt, het probleem met de meeste zouten is dat ze slecht oplossen. Hierom is het handig om reeds vloeibare mineraalzouten toe te voegen. Shrimpparadise gebruikt hier voor GH regulator dat speciaal voor caridina garnalen ontwikkeld is door Vin Fish. Met behulp van een geleidbaarheidsmeter voeg je zoveel toe zodat een geleidbaarheid van 250 microsiemens is bereikt.

Voor het bereiken van de juiste pH waarde is het gebruik van een pH-verlagende bodem noodzakelijk. Shrimpparadise gebruikt hiervoor de bodem van het merk ADA. Deze pH verlagende bodem bestaat uit leemkorrels met organisch materiaal. Deze bodem heeft de eigenschap dat deze het water buffert naar een pH van circa 5,5. Shrimpparadise voegt circa een bodemlaag van 2,5 cm toe in de kweekbakken. Bovenop de laag Ada amazonia strooien wij een dun laagje ADA amazonia powder om een net iets betere pH verlaging te verkrijgen.

 

Op deze manier zijn we gegarandeerd van een stabiele pH waarde. Het is belangrijk dat schommelingen in waterwaarden zoveel mogelijk wordt voorkomen.

 

Voor optimale waterwaarden heb je dus het volgende nodig:

Osmose water, mineraalzouten en een pH verlagende bodem.

 

Wat is nu eigenlijk de beste voeding voor optimale kweekresultaten?

 

Het beste is natuurlijk voeding dat garnalen ook eten in hun natuurlijke habitat. In het wild eten caridina garnalen voornamelijk micro organismen en algen. Micro organismen groeien in een goed ingedraaid aquarium overal. Op filtermateriaal, bodem, planten en bladeren leven veel micro organismen die een voedingsbron voor onze garnalen vormen. Alg groeit er ook in een aquarium (in de ene bak juist veel en in een andere bijna niet). Indien een bak nog niet zo lang draait of er zitten heel veel garnalen in een bak dan is het van belang dat de garnalen bijgevoerd worden. Indien garnalen niet direct op het voer afkomen dan hebben ze ook geen honger en hoef je ook niet te voeren. Ze vinden dan voldoende alg en micro organismen is het aquarium. Shrimpparadise voert haar garnalen voornamelijk algensticks van Natural Algae. Deze sticks zijn afkomstig van een biologische Nederlandse algenkweker. Verder zijn we ook erg onder de indruk van het garnalenvoer Blizzard dat ontwikkeld is door VinFish .

 

Onderhoud van een garnalenaquarium

 

Het is belangrijk om bij het onderhoud een vaste routine aan te houden. Wat we met onderhoud van een aquarium willen bereiken is stabiliteit. Voor garnalen en vooral caridina's is het van belang dat schommelingen in waterkwaliteit en waterwaarden zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Voor een goede waterkwaliteit kan het beste osmose water worden gebruikt, osmose is nagenoeg 100% zuiver. Shrimpparadise hanteert een waterwissel elke 3 weken van circa 30 - 40 %. Waterwissels worden uitgevoerd om schadelijke stoffen die niet door het filter worden afgebroken te verwijderen. Het is van belang dat het water dat na de wissel aan het aquarium wordt toegevoegd nagenoeg dezelfde waterwaarden heeft. Het water waar Shrimpparadise mee wisselt heeft een geleidbaarheid van circa 250 microsiemens. 

Filters worden alleen uitgespoeld wanneer deze beginnen dicht te slibben. Bij een dichtgeslibt filter zal je merken dat de stroming in de bak vermindert is. Het verschilt per aquarium enorm of en in welke frequentie een filter dichtslibt. Er zijn filters die maar 1 keer per jaar uitgespoeld worden terwijl een ander filter 4 keer per jaar wordt uitgespoeld. Dit verschil is te wijten aan de hoeveelheid garnalen en planten die in een bak aanwezig zijn.