ada mineralen en bacterien

ADA heeft additieven ontwikkeld om een gezond biologisch en ecologisch evenwicht in uw aquarium te bevorderen. De additieven kunnen tijdens de opstart aan de bodem toegevoegd worden maar kunnen ook aan een reeds ‘ingedraaid’ aquarium toegevoegd worden. De additieven houden de biologische en ecologische omstandigheden in het substraat en filter in een goede conditie en bevorderen zo de groei en ontwikkeling van nuttige bacteriën en micro-organismen. Plantenwortels kunnen zich hierdoor optimaal ontwikkelen en voedingsstoffen worden volledig opgenomen. De helderheid van het aquariumwater zal verbeteren en biologische en ecologische processen zullen zich optimaliseren.